UWAGA! - Do poprawnego działania modułu wymagany jest moduł PriceWars 2 z wykupioną licencją Advanced.

PriceWars 2 Carrefour

Po co i kiedy potrzebny jest ten moduł?

Moduł ten nie jest samodzielnym modułem i wymaga modułu Price Wars II, aby działać. Gdyż wpływa na generowanie XML. Jest on wymagany przy generowaniu pliku XML dla Carrefour, gdyż tylko on wymaga danych pól nie używanych przy innych integracjach

Zasada działania modułu

Rozwiązanie to podłącza się pod moduł Price Wars II przy generowaniu XML i dodaje wymagane pola przez Carrefour Marketplace.